Thu. Jul 25th, 2024

   Începând cu data de 01.10.2023 este valabilă hotărârea nr. 9 / 14.03.2023 privind valoarea minimă a asigurării de răspundere civilă pentru toți asistenții medicali în regim salarial sau independent.

   Potrivit hotărârii, asistenții medicali care exercită profesia de asistenți medicali generaliști,moașe și asistenți medicali vor încheia o asigurare de răspundere civila în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat ,echivalentul în lei a sumei de 10.000 Euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *